●2XtjAPLDTVf3K498の統計情報


L - N
統計
最初の実行日時2011-05-18 17:57:52
最後の実行日時2011-06-06 22:04:14
合計実行回数26
もしかして
水遁
水遁実行回数
19回
忍者ID*実行数
A1299409747367326300536*1
A1305730269244211249544*4
B1306604071310357851424*1
Dhandygame1306695027831935*3
Doperate1306825724598749*1
Dsec2chd1306836688670676*9
水遁した板
news4vip*19
破門した忍者ID数
18
破門した忍者ID
A1305134068447290344551
A1305669714448222454551
A1305815294448222454551
A1305973454448222454551
A1306202147448222454551
Danime1306730286755191
Dgoverrpg1306706436578940
Didol1306703845454600
Dnewsplus1306670023554394
Dogame21306670140105825
Dpinknanmin1306758188950334
Dpinknanmin1306796678324811
Dpinknanmin1306835455873261
Dpinknanmin1306912995207715
Dpinknanmin1307005990853265
Dpinknanmin1307168604671643
Dpinknanmin1307261782503594
Dpinknanmin1307353742013230
水遁された回数3回
水遁してきた●ID
土遁
土遁実行回数
7回
忍者ID*実行数
A1305730269244211249544*1
B1306604071310357851424*1
Dhandygame1306695027831935*2
Dsec2chd1306836688670676*3
土遁した板
news4vip*6
sato*1
土遁平均ダメージ15.85
土遁総ダメージ111
とどめをさした回数0回
土遁された回数3回
土遁してきた●ID
土遁されたスレッド
更新日時: 2021-01-25 14:05:24